Gabriel Lipták



Narodil sa v Leviciach (1964), žije v Liptovskom Mikuláši.



Člen Asociácie profesionálnych fotografov Slovenskej republiky.





Hľadám svetlo. Všade a vždy.






Výstavy:
2007 - Berlin
2007 - Waršawa
2007 - Gdansk
2007 - Katowice
2007 - Wroclaw
2008 - Krakow
2008 - Zakopane
2008 - Glivice
2009 - Liptovský mikuláš

2009 - Spoločná výstava Asociácie profesionálnych fotografov - Apollo BC Bratislava

Knihy:
2007 - Mesto v krajine - Kniha roka